Almen modstand

Dine rettigheder

Beboere i Mjølnerparken hiver boligministeriet i retten

En gruppe beboere i Mjølnerparken, der står til at skulle flyttes ud af deres hjem grundet parallelsamfundsloven, lagde i maj 2020, sag an mod boligministeriet. Sagen kører nu i Østre Landsret der i starten af november valgte også at inddrage EU-domstolen, grundet sagens principielle karakter. Institut for Menneskerettigheder og FN-speciale rapportører for racisme og racediskrimination er gået ind i sagen til støtte for beboerne.

Beboerne hævder i sagen, at den udviklingsplan, boligministeriet i forlængelse af parallelsamfunds lovgivningen har godkendt for Mjølnerparken, både krænker retten til hjemmet og retten til selv at bestemme hvor de vil bo. Samt retten til ligebehandling, grundet lovgivningens kriterie om ikke-vestlige beboere.

Beboerne er repræsenteret af advokat Eddie Khawaja og støttet af Open Society Justice Initiative. Du kan læse mere og finde alle akter i sagen på deres hjemmeside

Du kan også læse mere om Institut for Menneskerettigheders arbejde i sagen her

Borgerforslagskampagnen

Med borgerforslagskampagnen i 2020 har vi indsamlet 50.000 underskrifter.

Med borgerforslaget sendte vi en stærk appel til politikerne på Christiansborg om, at de skal give de almene beboere deres rettigheder tilbage, at de skal sætte en stopper for tvangsflytningerne, diskriminationen og racismen ved ghettolovgivningen, og at de kan skabe et inkluderende samfund, hvor der er plads til os alle

Vi er den blandede by

Almen modstand har i samarbejde med AKB Lundtoftegade iværksat kampagnen, ”Vi er den blandede by”.